Menu Gedichten Categorieën

ACTUEEL

Soroptimistclub Hardenberg/Ommen Meander organiseert een Kerstconcert op vrijdag 19 december 2003, met medewerking van het vrouwenkoor Sarabände uit Ommen. De netto opbrengst komt ten goede aan het steunfonds van de vereniging Vrouwen van Srebrenica uit Tuzla en Potocari, overlevenden en nabestaanden van de val van de enclave Srebrenica in juli 1995. Het IKV nam het initiatief om een steunfonds voor juridische procedures van de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica op te zetten. Het steunfonds zal de vorm krijgen van een kleine onafhankelijke stichting met een groep donateurs of steunleden en zal zich richten op het werven van gelden en het geven van voorlichting. Lees meer informatie.


Van zondag 9 tot zondag 16 november bracht een achtkoppige delegatie van gemeentebestuurders (onder wie burgemeester Abdurahman Malkic) en ambtenaren uit Srebrenica een werkbezoek brengen aan Nederland. Het ging om zowel Bosnische moslims (Bosniaks) als Bosnische Serviërs. Dit werkbezoek vond plaats in het kader van het project Municipal International Cooperation, dat in 2001 werd opgestart door het IKV. Het project beoogt de democratische opbouw van Srebrenica en de omliggende dorpen te ondersteunen en zo mede een impuls te geven aan de terugkeer van vluchtelingen naar de gemeente. Hier treft u het persbericht, achtergrondinformatie over de actuele situatie in de gemeente Srebrenica en informatie over het project Municipal International Cooperation with Srebrenica.


Nederlandse politici wonen officiële opening bij van herdenkingsmonument in Potocari, Srebrenica, op zaterdag 20 september.
Van woensdag 17 tot en met zondag 21 september bezoekt een IKV-delegatie van betrokken Nederlanders de Podrinjeregio in Bosnië-Herzegovina, om de officiële opening bij te wonen van het herdenkingsmonument in Potocari, Srebrenica, door Bill Clinton.
Lees het gehele persbericht en lees het programma


Projectleider van het IKV, Marjan Lucas was op 11 juli 2003 aanwezig bij de herdenking van de val van de enclave Srebrenica.
In een verslag tekende zij haar ervaringen in Potocari op.


Op dinsdag 8 juli vond in Tuzla, Bosnië-Herzegovina, de presentatie plaats van het dossier 'de rol van de internationale factoren in Srebrenica' en van honderd getuigenissen van overlevenden van Srebrenica. Beide publicaties vormen het eerste allesomvattende werk over Srebrenica van de hand van de meest direct betrokkenen: de mensen die opgesloten zaten in de enclave Srebrenica en in juli de val van de enclave meemaakten. Een beknopte, nog niet definitieve pre-publicatie van dit dossier treft u hier.
Lees het persbericht en de Engelstalige uitnodiging voor de bijeenkomst.
Op vrijdag 11 juli zal de val van de enclave Srebrenica worden herdacht, zowel in Potocari, als in Nederland. Zie het programma van de herdenkingsbijeenkomst op het Plein in Den Haag en het persbericht.


Van zaterdag 10 tot en met woensdag 14 mei aanstaande zal een delegatie van overlevenden van Srebrenica op uitnodiging van het IKV in Nederland zijn. Dit met het oog op de debatten die de Tweede Kamer binnenkort zal voeren met de Parlementaire Enquêtecommissie Srebrenica (PECS) en het kabinet. Op maandagmiddag 12 mei zal de delegatie een ontmoeting hebben met een groep Tweede-Kamerleden. Zowel leden van de vaste Kamercommissie Defensie als Buitenlandse Zaken zijn hiervoor uitgenodigd. Dinsdag 13 mei zal het debat starten tussen de Tweede Kamer en de Parlementaire Enquêtecommissie Srebrenica. De delegatie zal bij dit debat aanwezig zijn. De delegatie bestaat uit vier personen: Nura Begovic, Ilijaz Pilav, Nesib Mandzic en Hasan Nuhanovic.
Het persbericht over dit bezoek met meer informatie.
Het commentaar van het IKV op het eindrapport van de Parlementaire Enquetecommissie Srebrenica.
Vragen van de delegatie uit Srebrenica aan de 2e kamer
Pitanja Delegacije Srebrenice clanovima Holandskog parlamenta De uitnodiging voor een ontmoeting met de delegatieleden op dinsdagavond 13 mei.


Het IKV plaatste op maandag 31 maart 2003 in de Volkskrant een rouwadvertentie voor zeshonderd mensen (zie de lijst) die in juli 1995 na de val van de moslimenclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs zijn vermoord. Zie het artikeltje dat het ANP hierover schreef. De advertentie verscheen op de dag dat hun stoffelijke overschotten werden begraven. Meer dan 8000 mensen woonden die begrafenis bij. Zie ANP-artikel: begrafenis slachtoffers Srebrenica massaal bezocht.
Dion van den Berg en Marjan Lucas woonden namens het IKV de begrafenis bij. Zie het persbericht van 26 maart 2003


Reactie van het IKV op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica

Reacties van de vereniging 'Vrouwen van Srebrenica' en de vereniging 'Moeders van de enclaves Srebrenica en Zepa' op een aantal passages uit de eindconclusie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica.
Reakcije udruzenja “Zene Srebrenice”i “Majke enklava Srebrenica i Zepa" na nekoliko pasaza iz zavrsnih zakljucaka iz raporta komisije parlamentarne ankete o Srebrenici.


Aanstaande dinsdag organiseert het IKV een persconferentie om zijn reactie te geven op het eindrapport van de parlementaire commissie Srebrenica. Tuesday, January 28, IKV organises a press conference on Srebrenica.

Het IKV volgde de parlementaire enquête inzake Srebrenica op de voet.
"Voorhoeve's beeld van Dutchbat dat hij de enquête commissie voorhoudt, is dat van een bataljon dat in bizarre omstandigheden het uiterste gedaan om nog zoveel mogelijk Moslimlevens te redden. (…) In de ogen van de nabestaanden is dit beeld absurd. Maar omdat de enquête commissie bewust had besloten geen nabestaanden te horen werd het beeld niet gecorrigeerd door degenen die bij uitstek in staat zijn de echte realiteit van de vluchtelingen gemeenschap weer te geven. Het gevaar dat nu reëel werd is dat de hoorzittingen stap voor stap zijn ontaard in een proces van zelfrechtvaardiging…"

Commentaar van het IKV op de verhoren van Hans van Mierlo, Joris Voorhoeve en Wim Kok.
Komentar IKV parlamentarna anketa o Srebrenici.

Commentaar van het IKV op de verhoren van 18 en 20 november 2002.

Komentar IKV parlamentarna anketa o Srebrenici.

Commentaar van het IKV, verhoren 11.11.2002.
Komentar IKV parlamentarna anketa o Srebrenici.

Commentaar van het IKV, verhoren 15.11.2002.
Komentar IKV parlamentarna anketa o Srebrenici.


Van maandag 25 tot vrijdag 29 november bracht een delegatie van vertegenwoordigers van Nederlandse gemeenten op uitnodiging van het IKV een bezoek aan de gemeente Srebrenica. Zie het persbericht en het programma.
"Kijk, Nederlanders hebben altijd een tas bij zich, vol papieren, agenda's. Dat betekent dat ze altijd actief zijn, onderweg, bezig. Dan bereik je iets. Er is geen polako, polako. Mooi is dat", aldus een lid van de delegatie uit Srebrenica, juni 2002
Lees het verslag van IKV-projectleider Marjan Lucas en het verslag van gemeenteraadsvoorzitter Desnica Radivojevic naar aanleiding van het bezoek dat een gemeentelijke delegatie uit Srebrenica bracht aan Nederland in juni 2002.


Op dinsdag 28 januari zendt IKON-tv (Factor) de documentaire 'Srebrenica: Ongehoord!' uit. De redactie van Factor besloot te doen wat de parlementaire commissie Srebrenica heeft nagelaten te doen; overlevenden en nabestaanden laten reageren op de verhoren van de parlementaire enquetecommissie. In Factor hun reactie: Nederland 1 van 23.18 tot 00.07 uur.


Op 26 september organiseerde het IKV een debat over de moraal inzake Srebrenica. Aan het debat namen deel Paul Koedijk van het NIOD, Hans Achterhuis, filosoof, Leonard Ornstein, journalist, Mient Jan Faber, en vele anderen. Het schriftelijk verslag van dit debat is te vinden op deze site. In voorbereiding op de parlementaire enquete inzake Srebrenica schreef het IKV een vergelijk tussen het NIOD-rapport en het IKV-rapport over Srebrenica.


Verslag van Coen Vaessen en Eva Oosterwegel van hun bezoek aan Srebrenica ter gelegenheid van de Srebrenica-herdenking op 11 juli j.l. in Protocari.


Vandaag donderdag 11 juli wordt voor de zevende maal de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995 herdacht. De Nationale Srebrenica Herdenking vindt plaats voor de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag van 14.30 tot 16.30 uur. Diverse sprekers zullen memoreren, verhalen en hun impressies geven. De bijeenkomst heeft een waardig en ingetogen karakter. Er zullen gedichten worden voorgelezen en er worden geregeld momenten ingelast van stilte en gebed. Eenieder is van harte uitgenodigd om aan deze herdenking deel te nemen. Zie het programma en persbericht.
Hier vindt u de speeches van:

Erna Rijsdijk, wetenschappelijk onderzoekster,
Fahro Alic, overlevende van Srebrenica,

De Bosnische imam Asim Cviko,
Dion van den Berg, Interkerkelijk Vredesberaad,

Abel Herzberger, werkgroep Nederland-Srebrenica

statement van Politiek Comitë Stari Most.


Op donderdag 11 juli werd voor de zevende maal de val van de enclave Srebrenica op 11 juli 1995 herdacht. De Nationale Srebrenica Herdenking vindt plaats voor de Tweede Kamer op het Plein in Den Haag van 14.30 tot 16.30 uur. Diverse sprekers zullen memoreren, verhalen en hun impressies geven. De bijeenkomst heeft een waardig en ingetogen karakter. Er zullen gedichten worden voorgelezen en er worden geregeld momenten ingelast van stilte en gebed. Eenieder is van harte uitgenodigd om aan deze herdenking deel te nemen. Zie het programma en persbericht.


Delegatie van de gemeente Srebrenica bezocht NederlandVertegenwoordigers van de gemeente Srebrenica

Van 17 tot en met 23 juni zal een gemengde delegatie van de gemeente Srebrenica op uitnodiging van het IKV een bezoek brengen aan Nederland. Tijdens dit bezoek zullen ervaringen worden uitgewisseld met vertegenwoordigers van een drietal Nederlandse gemeenten: Winschoten, Heumen en Cromstrijen. Daarnaast zullen er gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van de VNG, met Nederlandse parlementariërs in Den Haag en met Nederlandse vredesgroepen en vluchtelingengemeenschappen in Nijmegen. Doel van dit werkbezoek is de versterking van het lokale bestuur in Srebrenica, om duurzame terugkeer van vluchtelingen naar en van Srebrenica mogelijk te maken en ter versterking van de communicatie en samenwerking van de gemeente Srebrenica met burgers en lokale NGO's.
zie het volledige persbericht. 12-06-02
en
uitgebreide informatie over deelnemers en programma


De vereniging 'Vrouwen van Srebrenica' en 'Moeders van de enclaves Srebrenica en Zepa' schreven een brief aan de heer Van Middelkoop, voorzitter van de ad-hoc commissie inzake een parlementaire enquête over Srebrenica, aan demissionair-premier Wim Kok, en aan de voorzitter van het Nederlandse parlement, Mevrouw Van Nieuwenhoven. Hierin spreken ze de hoop uit dat er, nu de regering is gevallen, een echt dialoog op gang komt met de verschillende verenigingen van overlevenden en nabestaanden in Bosnië en Herzegovina. Ze willen actief betrokken worden bij de komende discussies over Srebrenica, met name bij de parlementaire enquête over Srebrenica. Zie het persbericht.


11 april Stil Protest op het Plein in den Haag, samen met nabestaanden van slachtoffers van het Srebrenica-drama.
foto's: Boyd NoordaWij, Hajra Catic, Munira Subasic, Hasja Selimovic, Sehida Abdurahmanovic en Hasan Nuhanovic, zijn deze week op uitnodiging van IKV in Nederland om de komst van het NIOD rapport bij te wonen. De inhoud van het rapport heeft ons echter hevig geschokt. Uit protest hebben we daarom de officiële presentatie van het rapport voortijdig verlaten. Lees de persverklaring van de 'Vrouwen van Srebrenica'. IZVJESTAJ ZA STAMPU (in het Bosnisch)10 april 2002


IKV-BROCHURE “SREBRENICA. DE GENOCIDE DIE NIET WERD VOORKOMEN”:
“Ander Nederlands optreden had genocide van Srebrenica waarschijnlijk voorkomen”
“Dutchbat reageerde niet alert: evacuatie werd deportatie”

“Nederlandse regering verzuimde om de 'lotsverbondenheid' met de Moslims concreet in te vullen”

“Een parlementaire enquête over Srebrenica is noodzakelijk”

zie de persberichten in het Nederlands, Engels en in het Bosnisch


IKV verlangt fundamenteel debat over de genocide van Srebrenica
BROCHURE, REEKS VAN BIJEENKOMSTEN, BEZOEK 'VROUWEN VAN SREBRENICA'
Uitgebreide informatie in het persbericht en op de Srebrenica-Pagina
12 maart 2002
Persberichten


IKV en Srebrenica: na de IKV-brochure nu een literaire avond, een stil protest en een delegatie van overlevenden op bezoek in Nederland
(lees het persbericht) ook in englisch


IKV-BROCHURE “SREBRENICA. DE GENOCIDE DIE NIET WERD VOORKOMEN”:
“Ander Nederlands optreden had genocide van Srebrenica waarschijnlijk voorkomen”
“Dutchbat reageerde niet alert: evacuatie werd deportatie”

“Nederlandse regering verzuimde om de 'lotsverbondenheid' met de Moslims concreet in te vullen”

“Een parlementaire enquête over Srebrenica is noodzakelijk”

zie de persberichten in het Nederlands, Engels en in het Bosnisch


IKV verlangt fundamenteel debat over de genocide van Srebrenica
BROCHURE, REEKS VAN BIJEENKOMSTEN, BEZOEK 'VROUWEN VAN SREBRENICA'
Uitgebreide informatie in het persbericht d.d. 12 maart 2002
There is also a Press Statement in English


Nacht van Srebrenica, 9 april 2002
Nederlandse schrijvers vragen aandacht voor Srebrenica-rapport
zie het uitgebreide persbericht d.d. 13 maart 2002
There is also a Press Statement in English

introductie
actuele data en activiteiten
wat gebeurde er in juli 1995? Ooggetuigeverslag van Hasan Nuhanovic.
IKV-werkzaamheden in Nederland
IKV-brochure:
'Srebrenica. De genocide die niet werd voorkomen'
maart 2002
Liturgisch Pakket

Srebrenica-comité van 242
Srebrenicaherdenking 2000
Politieke lobby
IKV-werkzaamheden in Bosnië
meer informatie
links
contact
Introductie

'Srebrenica' is een beladen woord in Nederland. In de safe area verbleven zo'n 40.000 mensen, uitgeput na jaren van omsingeling. In juli 1995 vielen de troepen van generaal Mladic de enclave aan. Duizenden inwoners en vluchtelingen in Srebrenica vluchtten naar de VN-compound in Potocari, waar Dutchbat gelegerd was. Hier werden de mannen gescheiden van vrouwen en naar onbekende bestemming afgevoerd. De mannen die door de bossen poogden om 'veilig gebied' te bereiken werden tegengehouden door de troepen van Mladic. Gedurende meerdere dagen spelen zich afgrijselijke taferelen af. Uiteindelijk zouden meer dan 7.500 mensen, vooral mannen, het niet overleven. De VN, Dutchbat in het bijzonder, faalde in het beschermen van de inwoners en de vele duizenden vluchtelingen in Srebrenica.

Het werk van het IKV rondom Srebrenica stoelt op twee poten:

1. het politieke en bewustwordingswerk in Nederland, waarbij steun aan de overlevenden in hun strijd voor waarheid en gerechtigheid wordt gecombineerd met aandacht voor de bijzondere Nederlandse verantwoordelijkheid voor Srebrenica;

2. het werk in Bosnië. Hoe kunnen de verlangens van de overlevenden en nabestaanden van het Srebrenica-debâcle ook in Bosnië zelf ondersteund worden? Wat kan gedaan worden om de wettig gekozen gemeenteraad van Srebrenica te laten functioneren en zo de kiezers recht te doen? Welke concrete stappen kunnen gezet worden om de terugkeer van vluchtelingen naar Srebrenica dichterbij te brengen? Welke kleine projecten kunnen de behoeften lenigen van de huidige inwoners van Srebrenica, waaronder ook duizenden Servische vluchtelingen uit Kroatië en Sarajevo? Dit zijn enkele vragen waar het IKV zich de afgelopen jaren intensief mee heeft beziggehouden. Marjan Lucas, voormalig liaison officer van het IKV in Bosnië, heeft hierin een aantal jaren een centrale rol gespeeld. Ter plaatse onderhield zij intensieve contacten met de diverse organisaties van overlevenden en nabestaanden en lokale hulporganisaties alsmede met de diverse vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap (OHR, UNMBiH, SFOR, OSCE, IPTF), maar ook humanitaire organisaties waaronder bijvoorbeeld CRS.

Actuele data en activiteiten

Tenzij anders vermeld, staan de onderstaande activiteiten in het kader van de 'Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid' van het IKV. Op 10 april 2002 zal het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) zijn rapport over Srebrenica uitbrengen. De opdracht die het NIOD in 1996 van de Nederlandse regering meekreeg, was om relevant feitenmateriaal van voor, tijdens en na de val van Srebrenica in juli 1995 te verzamelen en te ordenen om daarmee inzicht te verschaffen in de oorzaken en gebeurtenissen die hebben geleid tot de val van de enclave. Wat bewust buiten de onderzoeksvraag werd gehouden, was de politieke vraag waar en op welk moment de Nederlandse actoren (zowel politiek als militair) verantwoordelijkheden hebben laten liggen bij het uitvoeren van hun taken, te weten het verdedigen van de enclave en het beschermen van de bevolking. Tegelijkertijd zijn kritische vragen over de Nederlandse positie door de politici jarenlang afgehouden onder verwijzing naar het NIOD-onderzoek. Nu het onderzoek er ligt, is volgens het IKV de tijd dus rijp om op deze vragen een antwoord te geven.

Heeft u interesse om te komen, neem dan contact op met het IKV, tenzij anders vermeld.


Maart .
Woensdag
27 maart 2002 Aandacht voor IKV-brochure 'Srebrenica. De genocide die niet werd voorkomen' in Netwerk.
Woensdag
27 maart 2002 Verschijning 'Liturgisch pakket Srebrenica'. Dit door het IKV samengestelde pakket bevat een aantal bijdragen van katholieke, protestantse, joodse en islamitische achtergrond en kan worden gebruikt als leidraad wanneer u in religieuze bijeenkomsten aandacht wilt besteden aan Srebrenica. U kunt het hier downloaden.
Vrijdag
29 maart 2002 Presentatie van de IKV-brochure.
14.00 - 16.30 uur in Utrecht. De bijeenkomst is bedoeld voor de leden van het door het IKV opgerichte 'Comité van 242'. Andere geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met het IKV (070-3507100).

April .
maandag 1 april 2002 Den Haag: Paasmars.
Het IKV zal aanwezig zijn met een informatiestand over Srebrenica en de 'Campagne voor Waarheid en Gerechtigheid' van het IKV. 11:30-14:00 uur, Vredespaleis. Voor meer informatie: www.vredessite.nl
zaterdag
6 april t/m
12 april 2002 Op uitnodiging van het IKV verblijven een kleine delegatie vertegenwoordigsters van de organisaties 'Vrouwen van Srebrenica' en 'Moeders uit de enclaves Srebrenica en Zepa' en Hasan Nuhanovic, tolk voor de VN in Srebrenica ten tijde van de val, in Nederland. Zij zullen aanwezig zijn bij de verschillende activiteiten.
Zondag
7 april 2002 Informatiebijeenkomst over de IKV-brochure in samenwerking met Stichting Bosnië-Herzegovina voor in Nederland wonende Bosniërs. 14:00 – 17:00 uur in Amsterdam. Voor meer informatie over de locatie en het programma kunt u contact opnemen met het IKV (070-3507100).

A Cry from the grave - Indrukwekkende BBC-documentaire over de val van Srebrenica. Nederland 3, 14,54 uur.

Dinsdag
9 april 2002 'Nacht van Srebrenica', een signaal aan de vooravond van het NIOD-rapport. Op initiatief van de schrijvers Ronald Giphart, Rosita Steenbeek en Manon Uphoff wordt i.s.m. Passionate en het IKV een cultureel/literair programma georganiseerd. Vele bekende en minder bekende kunstenaars vullen de avond met voordrachten, zang, dans, cabaret, exposities en video rondom het thema Srebrenica om daarmee de zoektocht naar waarheid en gerechtigheid van de nabestaanden en overlevenden van Srebrenica te ondersteunen.
Locatie: Calypso, Mauritsweg 5, Rotterdam, 20:00-01:00. Gratis toegang.
Zie voor meer informatie het persbericht.
woensdag
10 april 2002 Presentatie NIOD-rapport
Donderdag 11 april 2002 Stil protest in Den Haag. 11.30 - 13.00 uur op het Binnenhof of het Plein (11.00 uur verzamelen). Sinds de val van Srebrenica demonstreren elke 11e van de maand de 'Vrouwen van Srebrenica' in Tuzla, Bosnië-Herzegovina om helderheid te krijgen over het lot van hun vermiste zonen en mannen. Voor elke vermiste persoon hebben zij een quilt met zijn naam, geboortedatum en –plaats. 11 april is een kleine delegatie van deze vrouwen in Nederland. Zij nemen 1000 van hun doeken mee. Om al deze doeken te dragen, zijn er veel mensen nodig. Komt dus allen om deel te nemen in dit waardig protest! Uw aanwezigheid wordt door de 'Vrouwen van Srebrenica' erg gewaardeerd. Mede-initiatiefnemers zijn het IKV, het Srebrenica-Comité van 242, het Politiek Comité Stari Most, de Stichting Bosnië-Herzegovina Amsterdam, PAIS, het Platform voor Vrede en Duurzame Ontwikkeling Montfoort en het Haags Vredesplatform.
Na afloop is er de mogelijkheid de vrouwen te ontmoeten
Napraten... voor wie wil is er de mogelijkheid om v.a. 13.00 uur dat te doen in de Koninklijke Schouwburg
Bent u van plan te komen, alleen of met een groep mensen, wilt u dit dan doorgeven aan het IKV (070-3507100).
Klik hier voor het affiche
Zaterdag 13 april 2002 Wageningen: Debatavondinzake Srebrenica-rapporten IKV en NIOD.
Mient Jan Faber geeft zijn visie en sprekers vanuit de Haagse politiek en defensiekringen geven reacties. Daarna is er ruimte voor discussie.
Locatie: Voormalig Hotel de Wereld (Capitulatiezaal), 5 Mei plein 1
Aanvang 20.00 uur, toegang gratis
Zondag 14 april 2002 Bijeenkomst voor leden van het 242-comité en andere geïnteresseerden waarin het IKV haar eerste reacties op het NIOD-rapport zal geven. Kargadoor, Utrecht, 14.00-17.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IKV (070-3507100).

dinsdag 16 april 2002 Groningen: Studium Generale Groningen en Studentenvereniging Internationale Betrekkingen Groningen organiseren debat over Srebrenica. Voorzitter: Prof. Dr. P. Volten (RUG).
Deelnemers:

Parlementarier B. Bakker, docent Geschiedenis
S. de Hoop
Mient Jan Faber Locatie:
Academiegebouw (Geertsemazaal), Broerstraat 5, Groningen
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag
17 april 2002 In Zwolle: Vertoning van de indrukwekkende documentaire 'A cry from the grave' (De hel van Srebrenica) over de val van Srebrenica. (Voor informatie over de locatie en het tijdstip kunt u contact opnemen met Dhr. Derks, tel: 038-3311567)
Woensdag
17 april 2002 Den Haag: Politieke Jongerenorganisaties discussiëren over de eerste reacties op het NIOD-rapport en de vorm die gerechtigheid met betrekking tot Srebrenica moet krijgen.
Donderdag 18 april 2002 Zwolle: Discussieavond over de IKV-brochure en het NIOD-rapport. 20:00 uur in de Scheppingskerk (Mozartlaan 101). Programma: appèl uit Srebrenica, journalistieke
samenvatting van het NIOD-rapport, discussie met nauwe betrokkenen, inbreng van stellingen, reactie van politici. (Voor informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Derks,
tel: 038-3311567)

Vrijdag 19 april 2002 . POLITIEK DEBAT OVER SREBRENICA
VRIJDAG 19 APRIL 2002, van 14.30 tot 17.00 UUR TOEGANG GRATIS, KOFFIE/THEE VANAF 14:00, RESERVEREN IS NIET NODIG

FELIX MERITIS - KEIZERSGRACHT 324 - AMSTERDAM

Onder voorzitterschap van Anet Bleich

Met als deelnemers:

Farah Karimi (GroenLinks)

Bert Bakker (D66)

Lisette Luykx (Artsen zonder Grenzen)

Mient Jan Faber (IKV)

e.a.

Ook in de zaal zullen enkele speciaal genodigden aanwezig zijn.

Het kabinet is gevallen: wat nu? Vrijdag 19 april staat in Felix Meritis de vraag centraal: hoe nu verder met het Srebrenica Dossier? Hoe dienen de nieuwe regering en het nieuwe parlement te reageren op de bevindingen van het NIOD-rapport en de actuele politieke ontwikkelingen?

Voor meer informatie: IKV
Marjan Lucas , tel.: 070-3507100
mlucas@ikv.nl, mobitel 06-25024357

Voor meer informatie: zie het persbericht

week van 22 april
22april 2002 - Helmond:Bijeenkomst voor scholieren en vrijwilligers.
Mient Jan Faber geeft een toelichting op de IKV-brochure en gaat in op de ontwikkelingen sinds 10 april j.l.
Locatie: Scholengemeenschap Jan van Brabant, Deltaweg 205, Helmond.
aanvang: 13.30 uur - 16.45 uur.
Lees het Persbericht Voor meer informatie: Louis Peeters, 073 - 6125488


23 april 2002 - Heerlen: Debat over Srberenica waarin naast de politieke ook de menselijke kant van het drama centraal staat, zowel de zijde van de vrouwen van Srebrenica als die van de Duchbatters.
Forumleden:
- A.Kersten (NIOD)
- M.Lucas (IKV)
- R.Bies (Dutchbat-3)

Voorzitter: J.Wetzels
Locatie: grote zaal Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
aanvang: 20.00 uur
Voor meer informatie: Vredesplatform Heerlen, tel. 045-5418248vrijdag
26 april 2002 Amsterdam: Stichting Bosnië-Herzegovina Amsterdam en het IKV organiseren met medewerking van het NIOD een informatieavond voor in Nederland wonende Bosniërs over de NIOD-publicatie. Aanvang: 19:00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IKV (070-3507100).
.
14,21 en 28 april 2002 'De enclave': VARA-dramadrieluik over de val van Srebrenica. Op Nederland 3
. Srebrenica-activiteiten buiten het IKV om:
Woensdag 17 april 2002 Zwolle, Hervormde Kapel, 20.15 uur: Informatieavond over Srebrenica.
Sprekers: E.Dijkman (was ten tijde van de val in Srebrenica aanwezig als geestelijk verzorger) en Abel Herzberg.
Voor meer informatie: H.Smoes, tel. 0546-575758Wat gebeurde er in 1995?
Ooggetuigeverslag van Hasan Nuhanovic
Hasan Nuhanovic, een van de weinige Moslimmannen die de inname van de enclave Screbrenica overleefde, schreef aan de vooravond van de herdenking van de val van de enclave in juli 1999 in een lange brief aan Mient Jan Faber zijn persoonlijke ervaringen tijdens de val van de enclave. De brief werd in het dagblad Trouw gepubliceerd en geeft gedetailleerde informatie over de gebeurtenissen die aan de grootschalige genocide voorafgingen.

De brief kunt u vinden op de website van 'Trouw' in het 'dossier Srebrenica'.

IKV-werkzaamheden in Nederland

1) IKV-brochure
2) Srebrenicacomité van 242
3) Srebrenicaherdenking 2000, 2001
4) politieke lobby

1) IKV-brochure

IKV-brochure: 'Srebrenica. De genocide die niet werd voorkomen'2002, het jaar van waarheid en gerechtigheid?

Waarom een brochure?
Eind maart presenteert het IKV zijn brochure over Srebrenica. De Moslimenclave Srebrenica viel in juli 1995 in handen van de Serviers. Sindsdien worden meer dan 7.500 Moslims vermist, voornamelijk mannen en jongens. De rol van Nederland was met de beschermende taak van Dutchbat ter plaatse zeer groot. Meerdere malen zijn onderzoeken gedaan naar de toedracht rond de val, maar wat tot op de dag van vandaag heeft ontbroken, is een fundamenteel debat over de verantwoordelijkheden van de Nederlandse spelers in het drama. Met zijn brochure wil het IKV een aanzet geven tot een maatschappelijk en politiek debat over de verantwoordelijkheden van de Nederlandse actoren, toen in 1995.

Waarom nu?
10 april verschijnt de langverwachte publicatie van het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). De opdracht die het NIOD in 1996 van de Nederlandse regering meekreeg, was om relevant feitenmateriaal van voor, tijdens en na de val van Srebrenica in juli 1995 te verzamelen en te ordenen om daarmee inzicht te verschaffen in de oorzaken en gebeurtenissen die hebben geleid tot de val van de enclave. Wat bewust buiten de onderzoeksvraag werd gehouden was de politieke vraag waar er op welk moment verantwoordelijkheden zijn blijven liggen. Tegelijkertijd zijn kritische vragen over de Nederlandse positie door de politici jarenlang afgehouden onder verwijzing naar het NIOD-onderzoek. Nu het onderzoek er ligt, is de tijd dus rijp om op deze vragen een antwoord te geven.

2002, het jaar van waarheid en gerechtigheid
Het IKV heeft 2002 de naam 'Het jaar van waarheid en gerechtigheid' meegegeven, verwijzend naar de vraag van de overlevenden en nabestaanden. De brochure is gebaseerd op bestudering van de omvangrijke literatuur die inmiddels beschikbaar is, maar ook op een grote hoeveelheid documenten en aantekeningen die niet aan de openbaarheid zijn prijsgegeven en op gesprekken met nauw betrokkenen, zowel in Bosnië, in Nederland, in Frankrijk, in Engeland en in kringen van de VN en de NAVO. Hij geeft een nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen en tracht verantwoordelijkheden te benoemen met betrekking tot het onvermogen van de internationale gemeenschap om de Moslimbevolking te beschermen.

Bestellen
De brochure zal verschijnen in het Nederlands, Engels en Bosnisch. U kunt van het formulier gebruik maken om hem te bestellen.

De brochures kunt u ook lezen op Internet, in eerste instantie in het Nederlands en daarna in het Engels
de engelse link wordt actief na 12-04-02
Nu ook in het Bosnisch
Eine zusammenfassung auf Deutsch

De brochures kunt u lezen met Acrobat Reader. Indien u dat niet op uw computer heeft staan dan kunt u dat gratis downloaden van Internet.

2) Srebrenica-comité van 242: een roep om waarheid en gerechtigheid
introductie

doelstelling en opzet van het Srebrenica-comité van 242

activiteiten van het Srebrenica-comité van 242 en het IKV september 1999 - juni 2001

laatste nieuwsbrief van het Srebrenica-comité van 242

wat kan ik doen? – wordt lid!
Introductie
In de zomer van 1999 ontstond het idee om een apart comité in het leven te roepen, het 'Srebrenica-comité van 242', om in Nederland meer aandacht te vragen voor 'Srebrenica' en individuen en groepen een kans te bieden om hun betrokkenheid bij de overlevenden en nabestaanden vorm te geven en/of een bijdrage te leveren aan het verder brengen van de politieke discussie over Srebrenica in de Nederlandse samenleving en politiek.

Het 'Srebrenica-comité van 242' werd in november 1999 gelanceerd, tijdens de International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA). Bij deze gelegenheid was ook een delegatie van vier overlevenden en nabestaanden uit Srebrenica. Directe aanleiding vormde de première van de documentaire A Cry from the Grave, een co-productie van de BBC en NPS, waarin op indringende wijze het verhaal van de val van de enclave en de massaslachtingen wordt verteld. De IDFA en het IKV organiseerden een politieke discussie, waarna Ronald Giphart een eerste exemplaar van de 242-poster overhandigde aan Sabaheta Vehic, voorzitster van de 'Vrouwen van Srebrenica'.
De delegatie had verder overleg met ambtenaren de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken, het Joegoslavië-Tribunaal en enkele juridische experts.

Doelstelling en opzet van het Srebrenica-comité van 242

Srebrenica - de lijst van 242
Vlak voor de val van de enclave Srebrenica, in juli 1995, zochten vele Bosniërs een veilig heenkomen op en rond de basis van Dutchbat. Om extra bescherming te kunnen bieden aan de mannelijke bevolking werd op initiatief van majoor Franken een lijst van 242 namen opgesteld. Een lijst ten leven, die tenslotte een dodenlijst werd. Alle vluchtelingen, inclusief de 242, werden van het terrein afgestuurd, direct in handen van de Servische troepen. Gedurende meerdere dagen speelden zich afgrijselijke taferelen af. Uiteindelijk, na de val van de enclave, bleken er 7.500 vermisten te zijn.

Steun de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica
Heden ten dage liggen er nog vele onbeantwoorde vragen over wat er toen, die fatale dagen in juli 1995, gebeurde. Op het totaal van 7.500 vermisten zijn er na ruim vijf jaar nog slechts 60 lijken geïdentificeerd. Van de lijst van 242 hebben slechts vijf - zij die zwaargewond naar een ziekenhuis werden gebracht - het met zekerheid overleefd. Voor de nabestaanden en overlevenden vormt de knagende onzekerheid over het lot van de vermisten nog dagelijks een zware last. Voor hen blijft het een open wond die niet zal genezen zolang zij niet weten wat er met hun familie is gebeurd en zolang de schuldigen vrij rondlopen. Zij hebben twee verlangens: 'waarheid' en 'gerechtigheid'.

242 Bosniërs - (tenminste) 242 Nederlanders
Het 'Srebrenica-comité van 242' moet uit tenminste 242 Nederlanders bestaan. Momenteel telt het comité circa 200 leden, waaronder enkele bekende Nederlanders, zoals de schrijver Ronald Giphart, Rabbijn Soetendorp en historicus Von der Dunk.

Activiteiten van het Srebrenica- comite van 242 en het IKV September 1999 - juni 2001

Het comite is actief op de volgende terreinen:

het politieke werk in Nederland;

het politieke werk in Bosnië-Herzegovina;

educatie en bewustwording in Nederland;

concrete steun voor het werk van de Srebrenica-verenigingen, gericht op enerzijds de campagne voor waarheid en gerechtigheid en anderzijds de terugkeer naar Srebrenica.

Het Srebrenica-Comité van 242 werd gelanceerd in september 1999, in de Vredesweek. Na een rustige aanloopperiode van enkele maanden vond een eerste publieke presentatie plaats bij gelegenheid van het Internationaal Documentaire- en Filmfestival Amsterdam (IDFA), in december 1999. Toen werd de documentaire “A Cry from the Grave” voor het eerst vertoond, in De Balie in Amsterdam. Voor die gelegenheid had het IKV een delegatie van overlevenden van Srebrenica uitgenodigd voor een werkbezoek aan Nederland. Minas Avedissian, vrijwilliger van het Srebrenica-Comité van 242, presenteerde het omvangrijke Srebrenicadossier, een verzameling van teksten over de val van de enclave en de nasleep.

In diezelfde periode nam het IKV het initiatief tot een periodiek overleg met de andere Nederlandse groepen die zich met Srebrenica bezighouden: de Werkgroep Nederland-Srebrenica, het Politiek Comité Stari Most, de Vereniging Bosnië-Herzegovina in Amsterdam en het Platform voor Vrede en Duurzame ontwikkeling in Montfoort. Dit overleg is gericht op uitwisseling van informatie en, waar dat nodig en nuttig is, afstemming van activiteiten. Het overleg komt elke drie tot vier maanden bijeen.

Kort voor het IDFA publiceerde de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, zijn rapport over Srebrenica. Enerzijds gaf Annan aan dat er door de VN veel fouten gemaakt zijn, maar beter dan een goed voornemen ('we zullen het de volgende keer beter doen') kwam hij niet. Hij verbond echter geen consequenties aan het zwakke optreden van de VN. In verklaringen hebben de overlevenden van Srebrenica en het IKV dit manco aangegeven.

In het vroege voorjaar van 2000 besteedden het IKV en het Srebrenica-Comité van 242 ook veel aandacht aan de discussie over de in Nederland verblijvende asielzoekers die nog geen A- of C-status hadden. Uitzetting van deze groep dreigde. Door een samen met andere groepen georganiseerde campagne kwam de Nederlandse regering tot een aparte regeling voor deze groep asielzoekers, zodat zij nu in Nederland kunnen blijven. Het succes van deze campagne werd gevierd met een door de Stichting Bosnië-Herzegovina georganiseerd feest.

In april 2000 vond opnieuw een werkbezoek plaats aan Nederland. Bij die gelegenheid vond onder andere overleg plaats met minister Van Aartsen, die politieke en financiele steun toezegde voor de wens van de overlevenden een begraafplaats en herdenkingsmonument in Potocari te realiseren. Mede naar aanleiding van dit bezoek organiseerde het IKV ook een gerichte lobby om te bepleiten dat SFOR een permanente aanwezigheid in Srebrenica zou organiseren. Inmiddels is in Bratunac, niet ver van Srebrenica, een SFOR-basis ingericht.

Ten tijde van de hoorzittingen van de Commissie-Bakker gaf het IKV twee verklaringen uit over het werk van deze commissie. Aan de vooravond van de start van de hoorzittingen was een brief van de Vereniging “Vrouwen van Srebrenica” in Trouw gepubliceerd. Een derde statement werd door het IKV in de vorm van een persbericht gepubliceerd na de presentatie van het rapport van de Commissie-Bakker. Naar ons oordeel waren de uitkomsten teleurstellend. Vele heikele kwesties met betrekking tot de cruciale dagen voor, tijdens en na de val van Srebrenica bleven onbesproken en onbeantwoord. “De Commissie-Bakker schuift de hete aardappel door”, aldus dit persbericht. Ook voor de overlevenden waren de uitkomsten een bevestiging van de opstelling van de Nederlandse politiek.

In juni 2000 organiseerde het IKV een overleg met een zestal Tweede-Kamerleden. Bij gelegenheid van dit overleg werd gesproken over de begraafplaats in Potocari (en de toezegging van minister Van Aartsen), het belang van permanente SFOR-presentie in Srebrenica en de herdenkingsactiviteiten in juli 2000. De Tweede-Kamerleden vonden de tijd nog niet rijp om aan de herdenkingsactiviteiten in Bosnië deel te nemen. Enkelen van hen zouden wel de bijeenkomst in Den Haag bijwonen.

Het IKV en Srebrenica-Comité van 242 waren medeorganisator van de Srebrenicaherdenking die op 11 juli 2000 in Den Haag plaatsvond. Diezelfde week was een delegatie van IKV en het 242-Comite ook in Bosnië, om daar aan diverse herdenkingsbijeenkomsten deel te nemen. Deze website bevat een uitvoerig verslag.

Op 11 juli werd ook de Open Brief over Srebrenica gepubliceerd, die door veertig Nederlandse schrijvers was ondertekend. De Open Brief riep de Nederlandse politiek op om een andere koers te varen met betrekking tot Srebrenica: “Van vluchtgedrag naar verontschuldigingen”. De brief maakte veel reacties los en leidde tot een nieuwe impuls aan het publieke en politieke debat over Srebrenica.

De initiatiefnemer, Ronald Giphart, had enkele weken voor de herdenking op het Festival Mundial in Tilburg meer dan 7.500 ballonnen opgelaten, om solidariteit te vragen met de vermiste en vermoorde personen. Een tijdens het Festival Mundial gehouden publieksenquête gaf aan dat tweede derde van de geïnterviewden van mening was dat de Nederlandse politiek zijn verontschuldigingen zou moeten aanbieden aan de overlevenden van Srebrenica. Drie van de vier geïnterviewden betoonden zich voorstander van een parlementaire enquête over Srebrenica.

In het najaar van 2000 ging een kleine werkgroep aan het werk om een onderwijsproject over Srebrenica te ontwikkelen. De plannen voor een dergelijk project verkeren nu in een vergevorderd stadium. Het project zal in bredere zin aandacht vragen voor vredesmissies en alle aspecten die daarmee verband houden.

Gedurende 2000 werd met de Vereniging “Vrouwen van Srebrenica”, gevestigd in Tuzla, gewerkt aan de start van het Srebrenica Documentatie- en Informatiecentrum. Per 1 december ging het S-DIC effectief van start, mede dankzij een subsidie van medefinancieringsorganisatie ICCO. Het centrum werkt momenteel hard aan het schrijven van een publicatie die – in gestructureerde vorm – het verhaal van de overlevenden van Srebrenica zal presenteren, van 1992 tot en met de zomer van 1995. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit boek eind 2001 gepubliceerd worden. Het S-DIC organiseert ook met enige regelmaat publieke bijeenkomsten over onderwerpen die verband houden met Srebrenica.

In 2000 steunde het IKV de groep van overlevenden die terugkeerde naar het dorpje Suceska, gelegen in de bergen boven Srebrenica. De Stichting Vluchteling stelde een subsidie ter beschikking ter dekking van de transport- en andere organisatiekosten van deze groep.

Het IKV bemiddelde namens de NGO “Srebrenica 99” ook voor het verwerven van een subsidie van de Stichting Kinderpostzegels, voor een computerschool die in het najaar van 2000 in Srebrenica zelf van start ging.

De IKV international liaison officer in Bosnië-Herzegovina, Marjan Lucas, steunde de Reading Room in Srebrenica, in het verwerven van financiering van zijn activiteiten.

De verkiezingen voor de gemeenteraad van Srebrenica, gehouden in november 2000, leidden tot nieuwe mogelijkheden om ook het lokaal bestuur van Srebrenica te ontwikkelen. Een concreet voorstel voor samenwerking met een of twee Nederlandse gemeenten en een Deense gemeente ligt momenteel ter financiering bij diverse donoren. Als het geld beschikbaar komt, zal in het najaar van 2001 een start gemaakt worden met enkele werkbezoeken.

In april bezochten Mient Jan Faber en Dion van den Berg Parijs, voor overleg met Artsen zonder Grenzen-Frankrijk en voor een gesprek met een van de leden van de 'mission d'information' over Srebrenica die door het Franse parlement in het leven is geroepen. Eerder had het IKV steun geboden bij een bezoek van Hasan Nuhanovic, een van de overlevenden van Srebrenica, aan Parijs. De hoorzittingen leverden opnieuw een discussie op over de verantwoordelijkheid van Dutchbat. Van Mierlo en Voorhoeve voelden zich geroepen om te getuigen voor de commissie. Later werden ook Karremans en Nicolai gehoord. Naar aanleiding van de Franse discussie schreven Van den Berg en Faber twee ingezonden stukken voor Nederlandse kranten. Na de zomer komt de Franse parlementscommissie met zijn eindrapport.

In mei 2001 bezocht een delegatie van het S-DIC Nederland, voor gesprekken met onder andere het Anne-Frankhuis, het Verzetsmuseum, de Stichting Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (ICODO )en het NIOD. Ook werd overleg gevoerd met het Joegoslavie-Tribunaal (ICTY). Zo werden bouwstenen op een rij gezet voor de verdere ontwikkeling van het S-DIC in de komende jaren. Men zal in de komende periode vanuit Tuzla aangeven waar men prioriteit aan wil geven. Een apart overleg met de leden van het Srebrenica-Comité van 242 werd georganiseerd. Diverse kranten en Tv-rubrieken besteedden aandacht aan dit bezoek.

En verder:
kwam het Srebrenica-Comité van 242 zes maal bijeen om te overleggen over de ontwikkelingen met betrekking tot Srebrenica en om te spreken over concrete activiteiten van de leden van het comité;

werden door leden van het comité lokale activiteiten georganiseerd in onder andere Kampen, Tilburg, Groesbeek en Heerlen;

woonde de IKV international liaison officer in Bosnië-Herzegovina, Marjan Lucas, veelvuldig de vergaderingen van de RRTF (overleg van de internationale organisaties) bij in Srebrenica, vooral om daar de standpunten van de diverse Srebrenica-verenigingen in te brengen en een goed overleg met deze groepen te bepleiten;

bezocht IKV-secretaris Mient Jan Faber Sarajevo en Tuzla om meer informatie te verzamelen ten behoeve van de brochure die het IKV in het najaar van 2001 wil publiceren, met het oog op het NIOD-onderzoek;

bezochten IKV-medewerkers Juul Muller, Puco Danilovich en Dion van den Berg Srebrenica, Tuzla en Sarajevo in maart 2001, voor tal van gesprekken met de partners aldaar. Bij die gelegenheid werd ook met de in Srebrenica werkzame vrijwilligers van de Werkgroep Nederland-Srebrenica overleg gevoerd over afstemming en concrete mogelijkheden voor samenwerking;
ontvingen we voor ons Srebrenicawerk in 2000 ook nog een extra bijdrage van de SoW-kerken.

242-NIEUWSBRIEF nr. 8

Lid worden van het Srebrenica-comité van 242


Srebrenica-comité van 242
U kunt de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica steunen door deel te nemen aan het, door het IKV opgerichte,
'Srebrenica-comité van 242'. Dit comité zal hun verlangens naar waarheid en gerechtigheid ondersteunen en hun belangen
behartigen bij de Nederlandse politiek en via de media. Het comité zal zich bedienen van een aantal activiteiten: kritisch volgen van
en bijdragen aan publieke en politieke discussie over Srebrenica; de herdenkingsbijeenkomst in juli 2001; organiseren van
regelmatige werkbezoeken aan Nederland van delegaties van overlevenden en nabestaanden; organiseren van één of meerdere
publieke bijeenkomsten; schrijfacties en brievenacties om het lot van de 242 te achterhalen; publicatie van een brochure waarin de
onbeantwoorde vragen van de Srebrenica-gemeenschap centraal staan, enzovoorts. Waar mogelijk en zinvol zal het IKV
samenwerken met andere Nederlandse groepen, die zich ook met Srebrenica bezighouden.

242 Bosniërs - (tenminste) 242 Nederlanders
Het 'Srebrenica-comité van 242' moet uit tenminste 242 Nederlanders bestaan. Momenteel telt het comité circa 200 leden,
waaronder enkele bekende Nederlanders, zoals de schrijver Ronald Giphart, Rabbijn Soetendorp en historicus Von der Dunk.

Wat vragen we van leden van het comité van 242?
We vragen van de leden van het comité een oprechte betrokkenheid bij het noodlot van de 242. Actief meewerken aan activiteiten
hoeft niet, maar mag natuurlijk wel! Dat kan bij voorbeeld door deelname aan bijeenkomsten, mede-organiseren van de nationale
activiteiten of eigen lokale bijeenkomsten, al dan niet bij gelegenheid van een werkbezoek van overlevenden uit Srebrenica. Leden
van het comité kunnen ook in hun eigen directe omgeving aandacht vragen voor Srebrenica: een artikel in de schoolkrant, interne
publikaties van bedrijf of vereniging, enzovoorts. Ter dekking van de kosten vragen we de leden van het comité om een financiële bijdrage, ter hoogte van Euro 45. Uw bijdragen worden ook gebruikt voor werkbezoeken van
de nabestaanden aan Nederland en voor de versterking van hun eigen organisaties. Ons gironummer staat vanzelfsprekend ook
open voor spontane bijdragen en inkomsten uit lokale activiteiten. Als u met een lokale groep lid wilt worden van het comité, is dat
in principe ook mogelijk.

Wat mogen de leden van het comité van het IKV verwachten?
Als u zich meldt als lid van het comité, zullen wij de ontvangst bevestigen en u over enkele weken een uitvoerig

Srebrenica-dossier toesturen;
Als u in de eigen woonplaats activiteiten wilt organiseren, kunt u het IKV hierover informeren. We zullen dan naar vermogen ondersteuning bieden (extra informatie, sprekers leveren, ondersteuning bij publiciteit, etc.);
Minimaal 1x per drie maanden zullen we u informeren over de voortgang van het werk;
U ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst en alle andere publieke activiteiten die door het comité georganiseerd worden.
Laat de overlevenden en nabestaanden van Srebrenica niet in de steek! Uw solidariteit en betrokkenheid betekent veel voor hen en helpt hen ook emotioneel in hun strijd voor waarheid en gerechtigheid. Meldt u nu aan voor het Srebrenica-comité van 242! Het IKV heeft een uitvoerig dossier over Srebrenica samengesteld, ook met kopieën van de Lijst van 242 en diverse relevante VN-documenten. Als lid van het comité ontvangt u dit dossier en zullen wij u uitnodigen voor de volgende werkbijeenkomst.

3. Nationale Srebrenica Herdenking 2000

Tijdens de herdenking van de val van de enclave op 11 juli 2000 organiseerde het IKV en het Srebrenica-comité van 242 samen met het Politiek Comité Stari Most (PCSM), de Stichting Bosnië-Herzegovina en het Platform voor Vrede & Duurzame Ontwikkeling Montfoort (met ondersteuning van Werkgroep Nederland-Srebrenica) de Nationale Srebrenica Herdenking op het Plein in Den Haag. Tijdens deze herdenking droeg Ronald Giphart, prominent lid van het 'Srebrenica-comité van 242', de brief 'Van Vluchtgedrag naar Verontschuldiging' voor. In deze door Giphart en het IKV opgestelde brief wordt er bij de regering en parlement op aangedrongen om een ander Srebrenicabeleid te voeren. De brief werd door veertig bekende en minder bekende Nederlandse schrijvers ondertekend.
In de fotoreportage over de Srebrenica-herdenking zijn een aantal foto's opgenomen van de Nationale Srebrenica Herdenking in Den Haag.

Ook in 2002 zal het IKV, net als in voorgaande jaren, samen met de andere organisaties die zich met Srebrenica bezighouden de Nationale Srebrenica Herdenking in Nederland organiseren.

4. Politieke lobby in Nederland

Het politieke lobbywerk spitste zich de afgelopen jaren toe op een aantal onderwerpen:

De status van asielzoekers uit Srebrenica:
In januari 2000 dreigde de eerste asielzoekers uit Srebrenica Nederland uitgezet te worden. Samen met andere organisaties startte het IKV een lobby om Stichting Rechtsbijstand Asiel te ondersteunen in haar eis om deze asielzoekers de a-status te verlenen. Succesvol, bleek 9 februari 2000. Minister Cohen besloot na een debat in de Vaste Kamercommissie van Justitie een aparte uitzondering te willen maken voor deze groep.
Lees de brief die het IKV stuurde naar de Vaste Kamercommissie van Justitie en het persbericht.

Een Memorial Center en begraafplaats in Potocari:
Uit een enquête die vorig jaar werd gehouden onder de nabestaanden bleek dat men graag een begraafplaats ingericht ziet daar waar men afscheid heeft genomen van de geliefden: bij de Dutchbatbasis in Potocari. De geïdentificeerde doden zouden daar begraven moeten worden. Tevens verlangde men naar een Memorial Center op die plaats. Februari 2000 schreef het IKV een brief aan Wolfgang Petritsch van de Office of the High Representative (OHR) waarin werd gevraagd om de wens van de nabestaanden te respecteren en alles in het werk te stellen om dit gedaan te krijgen. Nesib Mandzic, de burgemeester van Srebrenica, bezocht in april 2000 op uitnodiging van het IKV, Nederland . Hij had onder andere ook een gesprek met Minister van Aartsen, die zijn financiële steun toezegde voor de inrichting van de begraafplaats in Potocari. Op 25 oktober 2000 kwam het positieve bericht dat Wolfgang Petritsch heeft besloten dat er weldegelijk, ondanks de tegenwerkingen in de gemeenteraad van Srebrenica, een begraafplaats en Memorial Center in Potocari komt. Het IKV herinnerde Minister van Aartsen aan zijn eerdere beloften.

De Commissie Bakker:
Met de leden van de Commissie Bakker werd een aantal malen overlegd om de belangrijkste vragen van de overlevenden en nabestaanden voor het voetlicht te krijgen. Deze werden tevens geformuleerd in een ingezonden artikel die aan de vooravond van de verhoren van de commissie in Trouw werd gepubliceerd. Het IKV was dan ook teleurgesteld toen bleek dat de Commissie Bakker niet bereid was de belangrijkste vragen omtrent de val van de enclave te behandelen. Deze betreffen met name de communicatie tussen het Ministerie van Defensie en de Dutchatleiding tijdens en na de val van de enclave.

IKV-werkzaamheden in Bosnië

Het IKV staat een beleid voor ogen waarbij het gemeentebestuur en de raad van Srebrenica naar behoren gaan functioneren en er tegelijkertijd openlijk en nadrukkelijk wordt gewerkt aan projecten ter bevordering van de terugkeer van de Moslimvluchtelingen naar Srebrenica en het doorbreken van het isolement van burgers en groepen in Srebrenica. Tevens willen wij ertoe bijdragen dat de verlangens van de overlevenden van Srebrenica serieus worden ingewilligd, zoals hun streven naar de inrichting van een begraafplaats en een memorial site in Srebrenica en een permanente SFOR-presentie in Srebrenica ter bescherming van de terugkerende vluchtelingen. Marjan Lucas, liaison officer van het IKV in Bosnië, speelt hierbij een centrale rol. Zij overlegt met de verschillende groepen van overlevenden, zoals de 'Vrouwen van Srebrenica', en woont vrijwel alle lokale vergaderingen van de Return and Reconstruction Task Force (RRTF) in Srebrenica bij. De groepen van overlevenden hebben geen toegang tot de vergaderingen van de RRTF. Marjan Lucas behartigt in deze vergaderingen dan ook hun belangen.

Herdenking van de val van Srebrenica in Bosnië

In juli 2000, vijf jaar na de val van de safe area Srebrenica, bezocht een delegatie van het IKV en van het Srebrenica-comité van 242 Bosnië om de herdenkingsactiviteiten in Srebrenica/Potocari bij te wonen. De delegatie bestond uit Jack Bogers, wethouder van de gemeente Wageningen, Ellen Gerritsen, studente pedagogiek uit Tilburg, Rob van der Zwan, coördinator Missionair Servicecentrum Tilburg en de IKV'ers Dion van den Berg, projectverantwoordelijke voor Srebrenica en Marjan Lucas, toendertijdliaison officer in Bosnië-Herzegovina.)

Dion van den Berg schreef een reisverslag met algemene indrukken en conclusies en korte verslagen van de diverse gesprekken en activiteiten.

Rob van der Zwan schreef voor het Friesch Dagblad een dagboek-verslag
De fotoreportage over de Srebrenica-herdenkingfocust behalve op de Nationale Herdenking in Den Haag, ook op de herdenking in Potocari.

Toekomstige projecten in Srebrenica
Het Srebrenica Resource Centre (SRC): samen met de Vrouwen van Srebrenica ontwikkelde het IKV een voorstel voor het Srebrenica Resource Centre, waarin zoveel mogelijk informatie over de val van de enclave toegankelijk wordt gemaakt, zoals getuigenverklaringen en officiële documenten. Ook worden algemene educatieve activiteiten ontwikkeld. Binnenkort wordt bekend hoe het SRC er precies gaat uitzien. Voor informatie: dvandenberg@ikv.nl

Werken met de gemeenteraad van Srebrenica. Het IKV onderzocht de mogelijkheden om een project op te zetten met de gemeenteraadsleden van Srebrenica. Een en ander werd na de lokale verkiezingen van 11 november 2000 verder uitgewerkt. Voor informatie: dvandenberg@ikv.nl

Tevens ondersteunt het IKV kleinschalige projecten die voorwaardenscheppend werken voor een langzame normalisatie van de verhoudingen in Srebrenica. Zo gaf het IKV een subsidie aan mevrouw Jovanovic om een bakkerij te starten in Srebrenica. Via Srebrenica 99 levert het bakkerijtje nu ook broden aan de teruggekeerde vluchtelingen in Suceska, een dorpje dat deel uitmaakt van de gemeente Srebrenica. Marjan Lucas schreef hierover een column. Tevens hielp het IKV bij het vinden van donoren voor onder andere een computerschooltje in Srebrenica en de teruggekeerde vluchtelingen van Suceska.

Het IKV biedt ook mogelijkheden voor geïnteresseerden om kleine projecten op te zetten of mede te ondersteunen of direct in contact te treden met de vrouwen van Srebrenica. Voor informatie: dvandenberg@ikv.nl


Meer informatie

Voor verdere informatie over stellingnamen van het IKV inzake Srebrenica kunt u kijken op informatie voor de pers en in het archief


LINKS


Domovina


HIVOS


NIOD


u Kunt emailen of bellen met: Politiek Comite Stari Most - Casper ten Damtel.nr. 070 4278607


Ingezonden door: jeroen scholte - Datum: 21-10-2010 om 19:14:11

Stemmen

Gemmideld cijfer: 0.0 Aantal stemmen: 0
Login om te kunnen stemmen!

Overig

0 reactie(s)
Stuur naar een vriend(in)